Ansiomerkki- ja huomionosoitussäännöt

Sulasolin Uudenmaan piiri ry                                                                                                 

 

Sulasolin Uudenmaan piiri ry:n hallitus on hyväksynyt nämä ansiomerkki- / huomionosoitussäännöt 10.11.2022.

SULASOLIN UUDENMAAN PIIRI RY:N ANSIOMERKKI- / HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT

Sulasolin Uudenmaan piiri ry:n huomionosoitusten myöntämisestä päättää aina piirin hallitus huomionosoi- tuksen laadusta riippuen, joko omasta aloitteesta tai sitten jäsenyhdistyksen taholta tulleen esityksen perusteella.

ANSIOMERKIT

Piirin käytössä on hopeinen ja kultainen ansiomerkki.

Ansiomerkkeihin liittyy kunniakirja joka toimitetaan merkkitoimituksen yhteydessä. Jäsenyhdistys suorittaa piirille ansiomerkin hinnan piirihallituksen vahvistaman hinnaston mukaisesti. Piiri ylläpitää kirjaa kaikista myönnetyistä huomionosoituksista.

Ansiomerkkien myöntämisperusteet ovat:

HOPEINEN ANSIOMERKKI

 • aktiivinen toiminta piirin hallintotehtävissä vähintään 5 vuoden ajan
 • toiminta Sulasolin jäsenyhdistyksen ansioituneena jäsenenä vähintään 10 vuoden ajan
 • muu ansiokas toiminta piirin toiminnan hyväksi
 • anomuksen piirihallitukselle tekee jäsenyhdistyksen hallitus
 • merkki luovutetaan huomionosoituksen arvoa kunnioittavassa tilaisuudessa

KULTAINEN ANSIOMERKKI

 • aktiivinen toiminta piirin hallintotehtävissä vähintään 10 vuoden ajan
 • toiminta Sulasolin jäsenyhdistyksen ansioituneena jäsenenä vähintään 20 vuoden ajan
 • muu erityisen ansiokas toiminta piirin toiminnan hyväksi
 • anomuksen kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi tekee joko piirihallitus itse tai

jäsenyhdistyksen hallitus

 • merkki luovutetaan huomionosoituksen arvoa kunnioittavassa tilaisuudessa ja mahdollisuuksien mukaan merkin luovuttaa piirihallituksen jäsen

PIIRIN PÖYTÄSTANDAARI

Piirin pöytästandaari on piirin korkein huomionosoitus.

 • myöntämisperusteena poikkeuksellisen ansiokas toiminta piirin toiminnan hyväksi
 • standaari voidaan myöntää myös piirin ulkopuoliselle henkilölle tai taholle
 • esityksen standaarin luovuttamisesta tekee aina piirihallitus
 • standaari luovutetaan huomionosoituksen arvoa kunnioittavassa tilaisuudessa ja sen luovuttaa aina piirihallituksen puheenjohtaja tai joku piirihallituksen jäsenistä