Sisältö

 

Nuoteista lauluksi

14.10.2023

Keuda, Kerava

 

 

 

 

 

 

Sisältö

Opetus jakautuu neljään osaan:

- Laulamisen perusteet -osiossa perehdymme laulamisen tekniikkaan ja äänenmuodos-

   tamiseen tavoitteena löytää keinoja soivan ja puhtaan lauluäänen tuottamiseen.

 - Laulun fonetiikka -osiossa keskitymme kielen ääntämiseen ja harjoittamiseen yksinkertaisin

   käytännön harjoittein ja sovellamme opittua myös laulamiseen.

 - Nuotinluvun teoria -osiossa tutustumme nuoteista ja tekstistä saatavaan informaatioon ja sen soveltamiseen.

 - Nuotinluvun käytäntö -osiossa sovellamme yhteenvetona kaikkea edellisissä osioissa läpikäytyä.